222
111
Onako kako se vodi računa o svakom detalju u procesu proizvodnje, od ideje, izbora materijala, skice i nacrta, preko izrade i izbora kolorita, pa do realizacije konačnog proizvoda inististiramo da se uz poštovanje svih standarda i atesta, poštuje i pravo svakog deteta:
srećno i bezbrižno detinjstvo!
Program za naše
najmlađe.
Dizajnom, bojama, aranžiranjem svih elemenata u, i oko dečijih vrtića i škola, naša kompanija na, naizgled neprimetan, ali nama jako bitan pristup, nastoji da pedagoško vaspitno osoblje i roditelji neometano ispunjavaju svoje obaveze u prostoru koji je kompatibilan sa svim potrebama najmlađih.
12
13